Κατηγορία: Autoflowers

Ak Skunk Auto

Γενετική: Ak -Skunk x Ruderalis
Φαινότυπος: Sativa 50%, Indica 40%, Ruderalis 10%
Το ύψος στο κουτί: 50-70 cm
THC: 18%
Ανθοφορία: 55-60 ημέρες .
Συγκομιδή σε κλειστό χώρο: 250-350 g/m2 .
Εξωτερική συγκομιδή: 50-70 γρ ./φυτo

Amur Giant Auto

Γενετική: Amur Ruderalis x Jack Herer x Power Plant
Φαινότυπος: Ruderalis 10%, Sativa 60%, Indica 30%
Το ύψος στο κουτί: 100-150 cm
THC: 19%
Ανθοφορία: 68-75 ημέρες .
Συγκομιδή σε κλειστό χώρο: 450-600 g/m 2 .
Εξωτερική συγκομιδή: 60 – 300 γρ ./φυτo

Babushka Black Auto

Γενετική: Crimea Ruderalis x Pakistan
Φαινότυπος: Ruderalis 10%, Sativa 10%, Indica 80%
Το ύψος στο κουτί: 50-80 cm
THC: 19%
Ανθοφορία: 50-60 ημέρες .
Vintage Indore: 300-450 g/m 2 .
Εξωτερική συγκομιδή: 35-110 γρ ./φυτo

Blue Acid Auto

Γενετική: AK-47 х Strawberry x Ruderalis
Φαινότυπος: Ruderalis 10%, Sativa 20%, Indica 70%
Το ύψος στο κουτί: 60-70 cm
THC: 17%
Ανθοφορία: 50-60 ημέρες .
Συγκομιδή σε κλειστό χώρο: 200-400 g/m 2 .
Εξωτερική συγκομιδή: 35-110 γρ ./φυτo

Moscow Blueberry Auto

Γενετική: Moscow Blueberry x Ruderalis
Φαινότυπος: Ruderalis 10%, Sativa 20%, Indica 70%
Το ύψος στο κουτί: 60-65 cm
THC: 18%
Ανθοφορία: 60-65 ημέρες .
Συγκομιδή σε κλειστό χώρο: 200-400 g/m 2 .
Εξωτερική συγκομιδή: 35-110 γρ ./φυτo

Northern Russian Auto

Γενετική: Northern Lights х White Russian x Russian Ruderalis
Φαινότυπος: Ruderalis 10%, Sativa 20%, Indica 70%
Το ύψος στο κουτί: 60-80 cm
THC: 19%
Ανθοφορία: 55-60 ημέρες .
Συγκομιδή σε κλειστό χώρο: 220-500 g/m 2 .
Εξωτερική συγκομιδή: 30-90 γρ ./φυτo

Partizan Auto

Γενετικά: Godfather OG x Do-Si-Dos x Kuban Killer x Amur Giant Auto
Φαινότυπος: Sativa 30%, Indica 70%
Ύψος στο κουτί: 100-160 cm
THC: 28%
Ανθοφορία: 68-75 ημέρες
Δείκτης απόδοσης: 550-650 γραμμάρια/m2
Απόδοση σε εξωτερικούς χώρους: 70-400 γραμμάρια ανά φυτό

Purple Mazar Auto

Γενετική: Purple x Mazar x Ruderalis
Φαινότυπος: Ruderalis 10%, Sativa 5%, Indica 85%
Το ύψος στο κουτί: 50 – 90 cm
THC: 18% CBD: 1,4%
Ανθοφορία: 55-60 ημέρες .
Συγκομιδή σε κλειστό χώρο: 350 – 450 g/m 2 .
Εξωτερική συγκομιδή: 35 – 130 γρ ./φυτo

Siberian Haze Auto

Γενετική: Siberian Haze x Russian Ruderalis
Φαινότυπος: Ruderalis 10%, Sativa 50%, Indica 40%
Το ύψος στο κουτί: 80-100 cm
THC: 18% CBD: 3%
Ανθοφορία: 45-55 ημέρες .
Συγκομιδή σε κλειστό χώρο: 250-350 g/m 2 .
Εξωτερική συγκομιδή: 50-80 γρ ./φυτo