Κατηγορία: Feminized

AK Kush

Γενετική: Crimean Indica х Afgan Kush x AK-47
Φαινότυπος: Sativa 15%, Indica 85%
Το ύψος στο κουτί: 80-100 cm
THC: 20%
Ανθοφορία: 50-60 ημέρες .
Συγκομιδή σε κλειστό χώρο: 450-550 g/m 2 .
Εξωτερική συγκομιδή: 800-1400 γρ ./φυτo

ΑΚ- Skunk

Γενετική: AK-47 x Skunk #1
Φαινότυπος: Sativa 50%, Indica 50%
Το ύψος στο κουτί: 80-100 cm
THC: 21%
Ανθοφορία: 60-65 ημέρες .
Συγκομιδή σε κλειστό χώρο: 400-500 g/m 2 .
Εξωτερική συγκομιδή: 800-1400 γρ ./φυτo

Αmnesia Molotov

Γενετική: Amnesia x Chem Dawg x Kuban Killer
Φαινότυπος: Sativa 60%, Indica 40%
Το ύψος στο κουτί: 100-130 cm
THC: 24%
Ανθοφορία: 60-65 ημέρες .
Συγκομιδή σε κλειστό χώρο: 500-600 g/m 2 .
Εξωτερική συγκομιδή: 900 – 1700 γρ ./φυτo

Boy Scout Сookies

Γενετική: Kuban Killer x Girl Scout Cookies
Φαινότυπος: Sativa 30%, Indica 70%
Το ύψος στο κουτί: 90-120 cm
THC: 25%
Ανθοφορία: 60-65 ημέρες .
Συγκομιδή σε κλειστό χώρο: 500-600 g/m 2 .
Εξωτερική συγκομιδή: 900 – 1500 γρ ./φυτo

Kalashnikov original

Γενετική: Altai Sativa х AK-47
Φαινότυπος: Sativa 60%, Indica 40%
Το ύψος στο κουτί: 90-120 cm
THC: 19%
Ανθοφορία: 55-65 ημέρες .
Συγκομιδή σε κλειστό χώρο: 500-600 g/m 2 .
Εξωτερική συγκομιδή: 900 – 1500 γρ ./φυτo

Kuban Killer

Γενετική: Kuban Sativa х Northern Lights x AK-47
Φαινότυπος: Sativa 60%, Indica 40%
Το ύψος στο κουτί: 100-130 cm
THC: 22%
Ανθοφορία: 55-60 ημέρες .
Συγκομιδή σε κλειστό χώρο: 500-600 g/m 2 .
Εξωτερική συγκομιδή: 900 – 1500 γρ ./φυτo

Katyusha

Γενετική: Hindu Kush x Kubanskiy Ubiyza
Φαινότυπος: Sativa 20%, Indica 80%
Το ύψος στο κουτί: 110-150 cm
THC: 23%
Ανθοφορία: 55-60 ημέρες .
Συγκομιδή σε κλειστό χώρο: 500-600 g/m 2 .
Εξωτερική συγκομιδή: 900 – 1600 γρ ./φυτo

Lavanda cream

Γενετική: Veteran (Crimea Strain) x Secret Hybrid
Φαινότυπος: Sativa 20%, Indica 80%
Το ύψος στο κουτί: 100-130 cm
THC: 22%
Ανθοφορία: 60-65 ημέρες .
Συγκομιδή σε κλειστό χώρο: 500-600 g/m 2 .
Εξωτερική συγκομιδή: 900 – 1200 γρ ./φυτo

Moscow Blueberry

Γενετική: Blueberry x Secret Hybrid х AK-47
Φαινότυπος: Sativa 50%, Indica 50%
Το ύψος στο κουτί: 80-100 cm
THC: 18% CBD: 5%
Ανθοφορία: 55-65 ημέρες .
Συγκομιδή σε κλειστό χώρο: 450-550 g/m 2 .
Εξωτερική συγκομιδή: 900-1300 γρ ./φυτo

Partizan

Γενετική: Godfather OG x Do-Si-Dos x Kuban Killer
Φαινότυπος: Sativa 20%, Indica 80%
Μέγεθος στο κουτί: 100-130 cm.
THC: 33%.
Ανθοφορία: 55-65 ημέρες
Δείκτης απόδοσης: 600-700 g/m2
Απόδοση σε εξωτερικούς χώρους: 900-2000 γραμμάρια ανά φυτό