Κατηγορία: Express

AK Kush Express

Γενετική: Ak-Kush x Secret Hybrid
Φαινότυπος: Sativa 15%, Indica 85%
Το ύψος στο κουτί: 80-100 cm
THC: 20%
Ανθοφορία: 45-55 ημέρες .
Συγκομιδή σε κλειστό χώρο: 450-550 g/m 2 .
Εξωτερική συγκομιδή: 900-1200 γρ ./φυτo

Baikal Express

Γενετική: Kuban Killer x Secret Hybrid
Φαινότυπος: Sativa 70%, Indica 30%
Το ύψος στο κουτί: 100-130 cm
THC: 22%
Ανθοφορία: 45-55 ημέρες .
Συγκομιδή σε κλειστό χώρο: 500-600 g/m 2 .
Εξωτερική συγκομιδή: 900-1200 γρ ./φυτo

Big Altai Sativa Express

Γενετική: Altai x African Sativa x Secret Hybrid
Φαινότυπος: Sativa 90%, Indica 10%
Το ύψος στο κουτί: 100-140 см
THC: 22%
Ανθοφορία: 70-75 ημέρες .
Συγκομιδή σε κλειστό χώρο: 500-600 g/m 2 .
Εξωτερική συγκομιδή: 900 – 1300 γρ ./φυτo

Kabul Express

Γενετική: Afghan x Secret Hybrid
Φαινότυπος: Sativa 15%, Indica 85%
Το ύψος στο κουτί: 90-110 см
THC: 22%
Ανθοφορία: 48-55 ημέρες .
Συγκομιδή σε κλειστό χώρο: 500-600 g/m 2 .
Εξωτερική συγκομιδή: 900 – 1300 γρ ./φυτo

Kalashnikov Express

Γενετική: Kalashnikov Original x Secret Hybrid
Φαινότυπος: Sativa 50%, Indica 50%
Το ύψος στο κουτί: 90-120 см
THC: 18%
Ανθοφορία: 48-55 ημέρες .
Συγκομιδή σε κλειστό χώρο: 700 – 800 g/m 2 .
Εξωτερική συγκομιδή: 1000 – 1500 γρ ./φυτo

Partizan Express

Γενετικά: Godfather OG x Do-Si-Dos x Kuban Killer x Secret Hybrid
Φαινότυπος: Sativa 20%, Indica 80%
Ύψος στο κουτί: 100-130 cm
THC: 33%
Ανθοφορία: 45-55 ημέρες
Απόδοση σε ινδικές καλλιέργειες: 600-700 γραμμάρια/m2
Απόδοση autodor: 900-2000 γραμμάρια ανά φυτό

Purple Russian Express

Γενετική: Big Daddy Purple x White Russian x Secret Hybrid
Φαινότυπος: Sativa 20%, Indica 80%
Το ύψος στο κουτί: 90-130 см
THC: 21%
Ανθοφορία: 50-55 ημέρες .
Συγκομιδή σε κλειστό χώρο: 500-600 g/m 2 .
Εξωτερική συγκομιδή: 800 – 1200 γρ ./φυτo

Soyuz OG Express

Γενετική: OG Kush x Baikal Express x Secret Hybrid
Φαινότυπος: Sativa 40%, Indica 60%
Το ύψος στο κουτί: 90-130 см
THC: 21%
Ανθοφορία: 50-55 ημέρες .
Συγκομιδή σε κλειστό χώρο: 450-550 g/m 2 .
Εξωτερική συγκομιδή: 800 – 1000 γρ ./φυτo