Κατηγορία: Feminized

Power Russian

Γενετική: South African x White Russian
Φαινότυπος: Sativa 70%, Indica 30%
Το ύψος στο κουτί: 110-150 cm
THC: 22%
Ανθοφορία: 65-70 ημέρες .
Συγκομιδή σε κλειστό χώρο: 500 – 600 g/m 2 .
Εξωτερική συγκομιδή: 1000 – 1800 γρ ./φυτo

Siberian Haze

Γενετική: AK-47 x Haze х Amnesia
Φαινότυπος: Sativa 65%, Indica 35%
Το ύψος στο κουτί: 90-120 cm
THC: 22%
Ανθοφορία: 65-75 ημέρες .
Συγκομιδή σε κλειστό χώρο: 450-550 g/m 2 .
Εξωτερική συγκομιδή: 750-1200 γρ ./φυτo

Vodka Lemon

Γενετική: Afghanistan x Amnesia Molotov
Φαινότυπος: Sativa 60%, Indica 40%
Το ύψος στο κουτί: 100-140 cm
THC: 23%
Ανθοφορία: 60-65 ημέρες .
Συγκομιδή σε κλειστό χώρο: 500-550 g/m 2 .
Εξωτερική συγκομιδή: 900 – 1300 γρ ./φυτo

White Widow 47

Γενετική: Tadzhik Indica х White Widow х AK-47
Φαινότυπος: Sativa 30%, Indica 70%
Το ύψος στο κουτί: 100-120 cm
THC: 23%
Ανθοφορία: 55-65 ημέρες .
Συγκομιδή σε κλειστό χώρο: 500-600 g/m 2 .
Εξωτερική συγκομιδή: 900 – 1500 γρ ./φυτo

White Russian OG

Γενετική: OG Kush x White Russian
Φαινότυπος: Sativa 30%, Indica 70%
Το ύψος στο κουτί: 100-120 cm
THC: 23%
Ανθοφορία: 55-65 ημέρες .
Συγκομιδή σε κλειστό χώρο: 500-600 g/m 2 .
Εξωτερική συγκομιδή: 900 – 1500 γρ ./φυτo