Άρθρα με τα περισσότερα σχόλια

  1. White Russian OG — 7 σχόλια
  2. White Widow 47 — 6 σχόλια
  3. Vodka Lemon — 5 σχόλια
  4. Siberian Haze Auto — 7 σχόλια

Λίστα άρθρων του συγγραφέα

White Russian OG

Γενετική: OG Kush x White Russian
Φαινότυπος: Sativa 30%, Indica 70%
Το ύψος στο κουτί: 100-120 cm
THC: 23%
Ανθοφορία: 55-65 ημέρες .
Συγκομιδή σε κλειστό χώρο: 500-600 g/m 2 .
Εξωτερική συγκομιδή: 900 – 1500 γρ ./φυτo

White Widow 47

Γενετική: Tadzhik Indica х White Widow х AK-47
Φαινότυπος: Sativa 30%, Indica 70%
Το ύψος στο κουτί: 100-120 cm
THC: 23%
Ανθοφορία: 55-65 ημέρες .
Συγκομιδή σε κλειστό χώρο: 500-600 g/m 2 .
Εξωτερική συγκομιδή: 900 – 1500 γρ ./φυτo

Vodka Lemon

Γενετική: Afghanistan x Amnesia Molotov
Φαινότυπος: Sativa 60%, Indica 40%
Το ύψος στο κουτί: 100-140 cm
THC: 23%
Ανθοφορία: 60-65 ημέρες .
Συγκομιδή σε κλειστό χώρο: 500-550 g/m 2 .
Εξωτερική συγκομιδή: 900 – 1300 γρ ./φυτo

Soyuz OG Express

Γενετική: OG Kush x Baikal Express x Secret Hybrid
Φαινότυπος: Sativa 40%, Indica 60%
Το ύψος στο κουτί: 90-130 см
THC: 21%
Ανθοφορία: 50-55 ημέρες .
Συγκομιδή σε κλειστό χώρο: 450-550 g/m 2 .
Εξωτερική συγκομιδή: 800 – 1000 γρ ./φυτo

Siberian Haze Auto

Γενετική: Siberian Haze x Russian Ruderalis
Φαινότυπος: Ruderalis 10%, Sativa 50%, Indica 40%
Το ύψος στο κουτί: 80-100 cm
THC: 18% CBD: 3%
Ανθοφορία: 45-55 ημέρες .
Συγκομιδή σε κλειστό χώρο: 250-350 g/m 2 .
Εξωτερική συγκομιδή: 50-80 γρ ./φυτo

Siberian Haze

Γενετική: AK-47 x Haze х Amnesia
Φαινότυπος: Sativa 65%, Indica 35%
Το ύψος στο κουτί: 90-120 cm
THC: 22%
Ανθοφορία: 65-75 ημέρες .
Συγκομιδή σε κλειστό χώρο: 450-550 g/m 2 .
Εξωτερική συγκομιδή: 750-1200 γρ ./φυτo

Purple Russian Express

Γενετική: Big Daddy Purple x White Russian x Secret Hybrid
Φαινότυπος: Sativa 20%, Indica 80%
Το ύψος στο κουτί: 90-130 см
THC: 21%
Ανθοφορία: 50-55 ημέρες .
Συγκομιδή σε κλειστό χώρο: 500-600 g/m 2 .
Εξωτερική συγκομιδή: 800 – 1200 γρ ./φυτo

Purple Mazar Auto

Γενετική: Purple x Mazar x Ruderalis
Φαινότυπος: Ruderalis 10%, Sativa 5%, Indica 85%
Το ύψος στο κουτί: 50 – 90 cm
THC: 18% CBD: 1,4%
Ανθοφορία: 55-60 ημέρες .
Συγκομιδή σε κλειστό χώρο: 350 – 450 g/m 2 .
Εξωτερική συγκομιδή: 35 – 130 γρ ./φυτo

Power Russian

Γενετική: South African x White Russian
Φαινότυπος: Sativa 70%, Indica 30%
Το ύψος στο κουτί: 110-150 cm
THC: 22%
Ανθοφορία: 65-70 ημέρες .
Συγκομιδή σε κλειστό χώρο: 500 – 600 g/m 2 .
Εξωτερική συγκομιδή: 1000 – 1800 γρ ./φυτo

Northern Russian Auto

Γενετική: Northern Lights х White Russian x Russian Ruderalis
Φαινότυπος: Ruderalis 10%, Sativa 20%, Indica 70%
Το ύψος στο κουτί: 60-80 cm
THC: 19%
Ανθοφορία: 55-60 ημέρες .
Συγκομιδή σε κλειστό χώρο: 220-500 g/m 2 .
Εξωτερική συγκομιδή: 30-90 γρ ./φυτo