Άρθρα με τα περισσότερα σχόλια

  1. Baikal Express — 15 σχόλια
  2. Ak Skunk Auto — 14 σχόλια
  3. Kabul Express — 11 σχόλια
  4. Babushka Black Auto — 10 σχόλια
  5. Kalashnikov Express — 9 σχόλια

Λίστα άρθρων του συγγραφέα

AK Kush

Γενετική: Crimean Indica х Afgan Kush x AK-47
Φαινότυπος: Sativa 15%, Indica 85%
Το ύψος στο κουτί: 80-100 cm
THC: 20%
Ανθοφορία: 50-60 ημέρες .
Συγκομιδή σε κλειστό χώρο: 450-550 g/m 2 .
Εξωτερική συγκομιδή: 800-1400 γρ ./φυτo

ΑΚ- Skunk

Γενετική: AK-47 x Skunk #1
Φαινότυπος: Sativa 50%, Indica 50%
Το ύψος στο κουτί: 80-100 cm
THC: 21%
Ανθοφορία: 60-65 ημέρες .
Συγκομιδή σε κλειστό χώρο: 400-500 g/m 2 .
Εξωτερική συγκομιδή: 800-1400 γρ ./φυτo

Αmnesia Molotov

Γενετική: Amnesia x Chem Dawg x Kuban Killer
Φαινότυπος: Sativa 60%, Indica 40%
Το ύψος στο κουτί: 100-130 cm
THC: 24%
Ανθοφορία: 60-65 ημέρες .
Συγκομιδή σε κλειστό χώρο: 500-600 g/m 2 .
Εξωτερική συγκομιδή: 900 – 1700 γρ ./φυτo

Boy Scout Сookies

Γενετική: Kuban Killer x Girl Scout Cookies
Φαινότυπος: Sativa 30%, Indica 70%
Το ύψος στο κουτί: 90-120 cm
THC: 25%
Ανθοφορία: 60-65 ημέρες .
Συγκομιδή σε κλειστό χώρο: 500-600 g/m 2 .
Εξωτερική συγκομιδή: 900 – 1500 γρ ./φυτo

Kalashnikov original

Γενετική: Altai Sativa х AK-47
Φαινότυπος: Sativa 60%, Indica 40%
Το ύψος στο κουτί: 90-120 cm
THC: 19%
Ανθοφορία: 55-65 ημέρες .
Συγκομιδή σε κλειστό χώρο: 500-600 g/m 2 .
Εξωτερική συγκομιδή: 900 – 1500 γρ ./φυτo

Lavanda cream

Γενετική: Veteran (Crimea Strain) x Secret Hybrid
Φαινότυπος: Sativa 20%, Indica 80%
Το ύψος στο κουτί: 100-130 cm
THC: 22%
Ανθοφορία: 60-65 ημέρες .
Συγκομιδή σε κλειστό χώρο: 500-600 g/m 2 .
Εξωτερική συγκομιδή: 900 – 1200 γρ ./φυτo

Moscow Blueberry

Γενετική: Blueberry x Secret Hybrid х AK-47
Φαινότυπος: Sativa 50%, Indica 50%
Το ύψος στο κουτί: 80-100 cm
THC: 18% CBD: 5%
Ανθοφορία: 55-65 ημέρες .
Συγκομιδή σε κλειστό χώρο: 450-550 g/m 2 .
Εξωτερική συγκομιδή: 900-1300 γρ ./φυτo

Power Russian

Γενετική: South African x White Russian
Φαινότυπος: Sativa 70%, Indica 30%
Το ύψος στο κουτί: 110-150 cm
THC: 22%
Ανθοφορία: 65-70 ημέρες .
Συγκομιδή σε κλειστό χώρο: 500 – 600 g/m 2 .
Εξωτερική συγκομιδή: 1000 – 1800 γρ ./φυτo

Siberian Haze

Γενετική: AK-47 x Haze х Amnesia
Φαινότυπος: Sativa 65%, Indica 35%
Το ύψος στο κουτί: 90-120 cm
THC: 22%
Ανθοφορία: 65-75 ημέρες .
Συγκομιδή σε κλειστό χώρο: 450-550 g/m 2 .
Εξωτερική συγκομιδή: 750-1200 γρ ./φυτo

Vodka Lemon

Γενετική: Afghanistan x Amnesia Molotov
Φαινότυπος: Sativa 60%, Indica 40%
Το ύψος στο κουτί: 100-140 cm
THC: 23%
Ανθοφορία: 60-65 ημέρες .
Συγκομιδή σε κλειστό χώρο: 500-550 g/m 2 .
Εξωτερική συγκομιδή: 900 – 1300 γρ ./φυτo